Logowanie

Szkolenia internetowe KSSIP

W 2011 roku udostępniliśmy 15 szkoleń w trzech obszarach tematycznych:
 • szkolenia miękkie
 • szkolenia specjalistyczne
 • szkolenia nt. prawa w języku angielskim, niemieckim i francuskim
Obecnie na portalu dostępne są szkolenia:
 • Metodyki prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw popełnianych przy użyciu Internetu i systemów informatycznych
 • Elementy metodyki prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw podatkowych
 • Przestępstwa komputerowe - metodyka prowadzenia postępowań
 • Dobre praktyki zarządzania: modernizacja zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Mediacje.
 • Zasady korespondencji zewnętrznej – savoir vivre w sekretariacie sądowym
 • Rynki kapitałowe w Polsce i w Europie - Giełda Papierów Wartościowych
 • Zarządzanie sobą w czasie w ramach pracy w referacie sędziego
 • Zarządzanie zmianami w wymiarze sprawiedliwości
 • Ubezpieczenia gospodarcze w aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej
 • Instytucje finansowe i instrumenty finansowe
 • Prawo gospodarcze dla sędziów
 • Europejskie prawo gospodarcze
 • Prawo gospodarcze dla asystenów i referendarzy
 • Zastosowanie programu MS Word w wymiarze sprawiedliwości
 • Prawo dowodowe
 • Zastosowanie programu MS Excel w wymiarze sprawiedliwości
 • Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze
 • Szkolenie e-learningowe w obszarze prawa konkurencji UE współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej (EN)
 • Komunikacja interpersonalna
 • Sztuka autoprezentacji
 • Wystąpienia publiczne i medialne
 • Komunikacja w mediach
 • Międzynarodowe postępowanie upadłościowe
 • Wypadki drogowe - problematyka postępowania przygotowawczego i sądowego
 • Rachunkowość w prawie gospodarczym
 • System prawny w Niemczech: niemiecki język prawniczy na poziomie A2
 • Finanse przedsiębiorstw dla sędziów i prokuratorów
 • System prawny w Wielkiej Brytanii: angielski język prawniczy na poziomie A2
 • The UK Legal System: English for lawyers - level B2
 • System prawny we Francji: francuski język prawniczy na poziomie A2
 • Nagrywanie rozpraw sądowych
 • Piramidy finansowe w kontekście przestępstwa prowadzenia działalności na rynku finansowym bez zezwolenia
Szkolenia poprzez portal E-learning KSSiP to efektywna metoda edukacji zawodowej. Kursy podzielone są na moduły. Każde szkolenie rozpoczyna i kończy krótki test. Wyniki testów umożliwiają weryfikację stopnia opanowania wiedzy.
Treści szkolenia prezentowane w lekcjach, są przeplatane licznymi interaktywnościami i ćwiczeniami, a także wzbogacone przykładami praktycznymi. Po ukończeniu szkolenia, czyli po przejściu wszystkich lekcji i zdaniu testów w przynajmniej 80% modułów szkolenia - uczestnik otrzymuje certyfikat.