Logowanie

Nowe wyzwania - nowe programy szkoleniowe

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w ramach realizowanego projektu "Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości" sfinansowanego z PO KL zakończyła dwa cieszące się dużym powodzeniem bloki szkoleniowe.

Prezentacja metodyki realizacji tych dwóch zadań przybliży Państwu ideę funkcjonowania programów UE. Warunkiem finansowania szkoleń przez Komisję Europejską jest ukierunkowanie ich na strategiczny cel jakim jest w "naszym" priorytecie poprawa funkcjonowania instytucji publicznych, w tym sądów i prokuratur. Gospodarka oparta na wiedzy stawia nowe wymagania edukacji zawodowej kadr wymiaru sprawiedliwości. Sprawy stają się coraz bardziej skomplikowane, coraz więcej z nich ma aspekt międzynarodowy. Tematyka szkoleń musi odpowiadać obecnym wyzwaniom gospodarczym. Stąd dwa programy szkoleniowe dla sędziów upadłościowych - jeden wąski wysoko wyspecjalizowany dla sędziów upadłościowych i drugi szeroki dla wszystkich zainteresowanych - systemy prawne w Europie. W ramach pierwszego przeszkolono wszystkich sędziów upadłościowych i 20 asystentów i referendarzy, w ramach drugiego przeszkolono 800 osób szczególnie zainteresowanym prawem gospodarczym UE i metodą jego recepcji w prawie niemieckim, francuskim i brytyjskim.

Autor: tmh
Studia przypadków
Nowe wyzwania - nowe programy szkoleniowe

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w ramach realizowanego projektu "Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości" sfinansowanego z PO KL zakończyła dwa cieszące się dużym powodzeniem bloki szkoleniowe. Więcej

Inne studia przypadków