Logowanie

Inne studia przypadków

2007-10-15 Nowe wyzwania - nowe programy szkoleniowe

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w ramach realizowanego projektu "Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości" sfinansowanego z PO KL zakończyła dwa cieszące się dużym powodzeniem bloki szkoleniowe.

Prezentacja metodyki realizacji tych dwóch zadań przybliży Państwu ideę funkcjonowania programów UE. Warunkiem finansowania szkoleń przez Komisję Europejską jest ukierunkowanie ich na strategiczny cel jakim jest w "naszym" priorytecie poprawa funkcjonowania instytucji publicznych, w tym sądów i prokuratur. Gospodarka oparta... Więcej
1
Studia przypadków
Nowe wyzwania - nowe programy szkoleniowe

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w ramach realizowanego projektu "Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości" sfinansowanego z PO KL zakończyła dwa cieszące się dużym powodzeniem bloki szkoleniowe. Więcej

Inne studia przypadków