Logowanie

E-learning

Nauka przez Internet staje się coraz popularniejszą metodą doskonalenia zawodowego.
Do niedawna szkolenia internetowe były tworzone na zamówienie przede wszystkim dla dużych korporacji.
Jednak e-learning jest również doskonałym rozwiązaniem edukacyjnym dla małych i średnich firm.

E-learning to inaczej uczenie z wykorzystaniem technologii internetowych, głównie przez przeglądarkę. Szkolenie internetowe
od strony technicznej jest rozbudowaną aplikacją. Oprócz nawigowania po treści musi rejestrować postępy uczestnika w szkoleniu, to, jak rozwiązuje ćwiczenia, ile spędza w nim czasu. Dane te muszą być przesłane do tzw. platformy e-learning
– czyli systemu, który zapisze informacje w bazie danych. Szkolenia KSSIP mają wiele innych możliwości, np. wyświetlanie statystyk o postępach, rekomendowanie ścieżki powtórkowej etc.

Na udział w szkoleniu internetowym poświęca się znacznie mniej czasu, niż na tradycyjne. Dzięki temu, że jesteśmy skoncentrowani na celach szkolenia, efektywność szkoleń e-learning jest znacznie większa. Popularny przelicznik czasu trwania szkolenia internetowego do odpowiadającego mu szkolenia tradycyjnego wynosi 1:4. Dużą zaletą szkoleń internetowych jest to, że możemy je odbywać w tzw. międzyczasie, nie mniej niż jedna lekcja. Lekcja to średnio 20 minut i tyle możemy poświęcić
raz dziennie.

W tradycyjnych szkoleniach uczenie skoncentrowane jest na osobie trenera, który stara się przekazać swoją wiedzę uczestnikom.
W szkoleniach internetowych nauka oparta jest na uczestniku, który staje się bardziej odpowiedzialny za rezultaty nauki
i niezależny w doborze treści i sposobu uczenia się.
W KSSIP stosujemy model uczenia oparty na tworzeniu niewielkich grup, które przechodzą szkolenia internetowe w tym samym okresie. Zachęcamy Państwa do wspólnej pracy i wymiany poglądów oraz doświadczeń. Stając się członkiem
takiej grupy, stają się Państwo odpowiedzialni nie tylko za własne wyniki, ale również po trosze za wyniki nauki innych uczestników grupy. Wspólnie z opiekunem, przy wsparciu merytorycznym tutora, tworzą Państwo niewielką wirtualną społeczność.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach.