Logowanie

Dlaczego warto się zarejestrować?

Dzięki rejestracji na portalu uzyskujesz możliwość udziału w wysokiej jakości szkoleniach e-learning oraz dostęp do raportów postępów w uczeniu się. Opiekunowie będą służyć Ci pomocą w trakcie nauki.

Portal E-learning KSSiP to także nowoczesne szkoleniowe rozwiązania społecznościowe, sprzyjające wymianie wiedzy, opinii i poglądów w ramach grup uczestników. Będziesz mieć możliwość skorzystania z wielu narzędzi wsparcia, przede wszystkim z forów dyskusyjnych, czatów, stron wiki (tablica ogłoszeniowa). Jeśli czegoś nie wiesz, a Twój problem dotyczy zagadnień poruszanych w szkoleniach, możesz po prostu zalogować się i poprosić o pomoc innych uczestników szkoleń – zalogowanych lub zarejestrowanych.

Portal E-learning KSSiP to unikalna możliwość uzyskania dostępu do autorytetów. Pytania możesz zadawać także ekspertom, którzy odpowiedzą na nie na forum internetowym. W okresie od stycznia do marca 2015 r. możesz zadawać pytania ekspertom do kursów:
  • Dobre praktyki zarządzania: modernizacja zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości.
  • Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Mediacje.
  • Przestępstwa komputerowe. Metodyka prowadzenia postępowań.


Ukończenie szkolenia będzie potwierdzone zaświadczeniem, które zostanie przesłane na Twój adres e-mailowy podany w formularzu rejestracyjnym w ciągu 2 miesięcy od ukończenia szkolenia. Zdobyta wiedza i umiejętności, a także zaangażowanie w działania społecznościowe są rozpoznawane na portalu i widoczne dla innych uczestników.