Logowanie

Bezpieczeństwo w portalu

Szanując prawo użytkowników portalu E-learning KSSiP do prywatności, udostępniamy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach portalu.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych uzyskanych od uczestników jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. Minister Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Powierzanie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych zebranych poprzez portal E-learning KSSiP w drodze umowy za powierzył przetwarzanie tych danych Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a za jej pośrednictwem może powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza Wykonawcy – podmiotowi administrującemu portalem i szkoleniami internetowymi na zlecenie KSSiP, tj. Instytutowi Edukacji Interaktywnej estakada.pl sp. z o.o., ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są na potrzeby monitoringu, kontroli i ewaluacji szkoleń e-learning przeprowadzanych w ramach Projektu "Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości", w sposób zgodny z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika oraz wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Zbiór danych osobowych
Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników utrzymywany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerach portalu E-learning KSSiP w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby upoważnione.

Formularz zgłoszeniowy
Zapisanie się do portalu E-learning KSSiP jest dobrowolną decyzją użytkownika. Aby uzyskać pełen dostęp do treści oferowanych w portalu E-learning KSSiP należy dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza, wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu E-learning KSSiP oraz formularza z danymi uczestnika.

Bezpieczne połączenie SSL
W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, formularz wypełniany przez użytkownika oraz proces autoryzacji do zasobów portalu realizowane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.

Pliki "cookie"
Pliki cookie to informacja tekstowa zapisywana przez portal E-learning KSSiP na komputerze użytkownika, dzięki czemu możliwe będzie zidentyfikowanie uczestnika szkolenia przy ponownym połączeniu. Za pomocą tych plików nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Informujemy, że można tak skonfigurować przeglądarkę internetową, aby całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookie na dysku twardym komputera, co jednak może skutkować utratą możliwości korzystania ze szkoleń funkcjonalności portalu w strefie zalogowania.

Prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia informacji o użytkowniku
Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny lub w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Niepożądane treści
Na portalu E-learning KSSiP nie ma miejsca na treści sprzeczne z prawem, nawołujące do nienawiści etnicznej, rasowej, lub wyznaniowej, ani do treści pornograficznych lub uważanych powszechnie za nieetyczne.

Kontakt
W razie pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt na adres: e-learning@kssip.gov.pl