Logowanie

Archiwum wiadomości

2011-06-08 Szkolenie dla sędziów komisarzy!

Nowe szkolenie „Międzynarodowe postępowanie upadłościowe” przedstawia odnośne przepisy polskie i unijne, przebieg postępowania upadłościowego oraz zasady współpracy i uprawnienia podmiotów biorących udział w takich postępowaniach.

Międzynarodowe postępowania upadłościowe to nie tylko postępowania, w których wierzyciele lub dłużnicy mają swoje miejsca zamieszkania lub siedziby poza granicami Polski, ale także takie, w których występuje jakikolwiek element zagraniczny. Właściwa interpretacji przepisów i rozpoznanie elementu...

Więcej
2011-04-28 Komunikacja w mediach - nowe szkolenie na portalu!

Nowe szkolenie uczy skutecznych sposobów komunikowania się z otoczeniem instytucji za pośrednictwem mediów. Pomaga zwiększyć skuteczność instytucji poprzez kształtowanie jej odpowiedniego wizerunku mediach.

Właściwa komunikacja w mediach buduje zaufanie i poparcie dla instytucji sądu czy prokuratury. Od tego w dużej mierze zależy skuteczność jej działań. Nie bez przyczyny media nazywane są często „czwartą władzą”. Nie tylko przekazują informacje, ale kształtują też opinię publiczną i wpływają na...

Więcej
2011-04-22 Szkolenie „Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Mediacje" już na portalu!

Nowe szkolenie dostarcza informacji na temat możliwości rozwiązywania konfliktów poza salą sądową, warsztatu pracy mediatora oraz przeprowadzania mediacji w sprawach karnych i cywilnych.

Nie wszystkie spory muszą być rozstrzygane przez sąd. Coraz większym zainteresowaniem i popularnością cieszą się różne formy sprawiedliwości naprawczej, które pozwalają na polubowne rozwiązanie sporów. W szkoleniu scharakteryzowane są najważniejsze z tych form oraz możliwości ich zastosowania.

Szczególna...

Więcej
2011-04-03 Dwa nowe szkolenia e-learning z budowania wizerunku w sytuacjach publicznych!

Uruchomiliśmy dwa nowe szkolenia e-learning: „Sztuka autoprezentacji” oraz „Wystąpienia publiczne i medialne”. Szkolenia uczą, jak budować profesjonalny wizerunek w sytuacjach publicznych.

Szkolenia pomagają przygotować się do wystąpień przed szeroką publicznością. Każda taka sytuacja to wyzwanie. Jak operować mową ciała? Czy stosować język branżowy? Jak wykorzystać efekt pierwszeństwa? Jak przygotować tekst przemówienia? Osoba publiczna, jaką jest sędzia czy prokurator, powinna znać...

Więcej
2010-12-09 Portal E-learning KSSiP uruchomiony!

Ambitny projekt
e-learning Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury rozpoczęty! Zaczynamy od dwóch szkoleń
e-learning i zaawansowanego portalu szkoleniowego z obsługą społeczności.Od 15 lutego 2011 roku Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury poszerza swoją ofertę o od dawna oczekiwane przez Państwa szkolenia on–line. realizowane w ramach projektu "Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego... Więcej
poprzednia  1 2 3 4
Studia przypadków
Nowe wyzwania - nowe programy szkoleniowe

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w ramach realizowanego projektu "Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości" sfinansowanego z PO KL zakończyła dwa cieszące się dużym powodzeniem bloki szkoleniowe. Więcej

Inne studia przypadków