Logowanie

Archiwum wiadomości

2018-05-25 KLAUZULA INFORMACYJNA – PLATFORMA E-LEARNING KSSIP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że:

  •  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą ul. Przy Rondzie 5 31-547 Kraków,zwana dalej KSSiP.


  • Dane Kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@kssip.gov.pl
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w celach organizacji szkoleń oraz badawczo-statystycznych.
  • ...
Więcej
2016-04-12 Nowe szkolenie na platformie !!!!

Na platformie jest już dostępne nowe szkolenie:

Szkolenie e-learningowe w zakresie prawa konkurencji UE 

 (współfinasowane ze środków Komisji Europejskiej)

Jest to szkolenie skierowane do sędziów, asystentów sędziów, referendarzy sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratorskich, asystentów prokuratorów zajmujących się sprawami konkurencji oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z terenu całej Polski – łącznie 150 osób, z następującego zakresu tematycznego:

  • Obowiązki wynikające z art. 101 oraz art. 102 TFUE,
  • Współpraca w ramach sieci organów ochrony konkurencji, 
  • Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji w zakresie prawa konkurencji,
  • Wnioski do Komisji o opinie w sprawach kwestii dotyczących stosowania wspólnotowych przepisów o konkurencji,
  • Sankcje w prawie antymonopolowym.


Szkolenie przygotowane jest w języku angielskim, posiada nagranie audio, słownik najważniejszych pojęć, czy listę materiałów źródłowych. Podczas realizacji kursu istnieje możliwość pobrania w formacie pdf skryptu z zakresu prawa konkurencji UE.  Dodatkowym atutem szkolenia jest bezpośredni dostęp...

Więcej
2014-11-14 Nowe szkolenia na portalu!

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi szkoleniami na portalu:

- Zarządzania zmianą w wymiarze sprawiedliwości
- Zarządzanie sobą w czasie w ramach pracy w referacie sędziego
- Zasady korespondencji zewnętrznej – savoir vivre w sekretariacie sądowym
- Prawo gospodarcze dla sędziów
- Prawo gospodarcze dla asystentów i referendarzy
- Prawo dowodowe
- Europejskie prawo gospodarcze
- Rynki kapitałowe w Polsce i w Europie - Giełda papierów wartościowych
- Instytucje finansowe
- Ubezpieczenia gospodarcze
- Alternatywne metody rozwiązywania problemów. Mediacje.
- Dobre praktyki zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości
- Przestępstwa komputerowe
- Zastosowanie programu MS Word w wymiarze sprawiedliwości
- Zastosowanie programu MS Excel w wymiarze sprawiedliwości
- Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze
 Więcej
2014-10-29 Nowe szkolenia na portalu

 Zapraszamy do zapoznania się z nowym szkoleniem na portalu: 

Zasady korespondencji zewnętrznej – savoir vivre w sekretariacie sądowym

 

Szkolenie składa się z następujących części:

-  Interesant w administracji publicznej

-  Komunikacja pisemna.

-  Relacje w urzędzie. 

 

Więcej
2013-05-13 Nowe szkolenie na portalu

"Piramidy finansowe w kontekście przestępstwa prowadzenia działalności na rynku finansowym bez zezwolenia" to najnowsze szkolenie na platformie e-learning KSSiP. Szkolenie zostało przygotowane przy współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego.Więcej
1 2 3 4 5  następna
Studia przypadków
Nowe wyzwania - nowe programy szkoleniowe

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w ramach realizowanego projektu "Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości" sfinansowanego z PO KL zakończyła dwa cieszące się dużym powodzeniem bloki szkoleniowe. Więcej

Inne studia przypadków