Logowanie

Ważna informacja - weryfikacja kont użytkowników

  Prosimy Państwa o weryfikację i niezbędną aktualizację oraz uzupełnienie swoich danych w Platformie e-learningowej.

Dalsze informacje po klinięciu "Więcej". 

 

 

 Szanowni Państwo 

 

W związku z realizacją przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury projektu mającego na celu wdrożenie nowoczesnej i wielofunkcyjnej platformy szkoleniowej (e-KSSiP) - finansowanego ze środków unijnych - podejmowane są działania zmierzające do połączenia aktualnie funkcjonujących Platformy e-learningowej KSSiP i Platformy Szkoleniowej KSSiP w jedno nowoczesne narzędzie z szeregiem dodatkowych funkcjonalności, nową szatą graficzną i zdecydowanie poprawioną jakością działania. Przykładowo uproszczony zostanie system rejestracji na szkolenie w sposób niewymagający logowania w późnych godzinach nocnych. Szereg informacji dotyczących szkoleń będzie łatwiej dostępny, w sposób uporządkowany. Każdy z użytkowników będzie miał dostęp do nowych szkoleń e-learningowych, bazy wiedzy, informacji o postępach w szkoleniu czy też testów kompetencyjnych. Informacje te będą przekazywane w sposób spersonalizowany.

Nowe narzędzie będzie oparte o scentralizowaną, scaloną i aktualną bazę użytkowników. Prowadzone prace scalenia baz danych użytkowników obu platform szkoleniowych powodują zatem konieczność bieżącej weryfikacji kont użytkowników w aspekcie aktualności i prawdziwości zwartych tam danych.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie przez obecnych użytkowników wskazanych wyżej Platform sprawdzenia i ewentualnie uzupełnienia lub aktualizacji posiadanych kont. W tym celu należy dokonać edycji własnego konta i sprawdzić aktualność zapisanych tam danych. Należy sprawdzić i zweryfikować w szczególności, czy w profilu użytkownika wpisane są prawidłowo takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, aktualna jednostka organizacyjna.

W ramach weryfikacji obecnych kont zachodzi konieczność indywidualizacji adresów e-mail, albowiem po scaleniu platform, do jednego adresu poczty e-mail zostanie przypisane tylko jedno konto użytkownika. Jednocześnie, nie będzie możliwe utrzymywanie kont użytkowników, gdzie jako e-mail podano adres poczty elektronicznej jednostki lub komórki organizacyjnej użytkownika konta.

Wyjaśniamy, że w związku z opisanymi działaniami pracownicy KSSiP będą się z Państwem kontaktować drogą e-mailową lub telefonicznie – w przypadku konieczności weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych na kontach użytkowników.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, a szczególności potrzeby uzyskania informacji w zakresie czy konto użytkownika jest aktualne, prawidłowe i kompletne, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  w Lublinie na numery: 81 458 37 62, 81 458 37 63, 81 458 37 44

lub o kontakt e-mail na adres: pomoc_ekssip@kssip.gov.pl


Autor: and
Studia przypadków
Nowe wyzwania - nowe programy szkoleniowe

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w ramach realizowanego projektu "Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości" sfinansowanego z PO KL zakończyła dwa cieszące się dużym powodzeniem bloki szkoleniowe. Więcej

Inne studia przypadków