Logowanie

KLAUZULA INFORMACYJNA – PLATFORMA E-LEARNING KSSIP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że:

  •  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą ul. Przy Rondzie 5 31-547 Kraków,zwana dalej KSSiP.


  • Dane Kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@kssip.gov.pl
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w celach organizacji szkoleń oraz badawczo-statystycznych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora, osobom delegowanym do KSSIP oraz podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym sądom i prokuraturom, Ministrowi Sprawiedliwości oraz na podstawie umów, w szczególności: firmie sprawującej nadzór nad obsługą techniczną portalu e-learning KSSiP - w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości założenia konta na portalu e-learning KSSiP i udziału w szkoleniach.
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania odbywającego się tylko na potrzeby celów szkoleniowych oraz badawczo-statystycznych pozostających w zakresie właściwości działań KSSIP, zgodnie z ustawowo określonymi celami wskazanymi w Ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Autor: adm
Studia przypadków
Nowe wyzwania - nowe programy szkoleniowe

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w ramach realizowanego projektu "Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości" sfinansowanego z PO KL zakończyła dwa cieszące się dużym powodzeniem bloki szkoleniowe. Więcej

Inne studia przypadków