Logowanie

Nowe szkolenie na platformie !!!!

Na platformie jest już dostępne nowe szkolenie:

Szkolenie e-learningowe w zakresie prawa konkurencji UE 

 (współfinasowane ze środków Komisji Europejskiej)

Jest to szkolenie skierowane do sędziów, asystentów sędziów, referendarzy sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratorskich, asystentów prokuratorów zajmujących się sprawami konkurencji oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z terenu całej Polski – łącznie 150 osób, z następującego zakresu tematycznego:

  • Obowiązki wynikające z art. 101 oraz art. 102 TFUE,
  • Współpraca w ramach sieci organów ochrony konkurencji, 
  • Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji w zakresie prawa konkurencji,
  • Wnioski do Komisji o opinie w sprawach kwestii dotyczących stosowania wspólnotowych przepisów o konkurencji,
  • Sankcje w prawie antymonopolowym.


Szkolenie przygotowane jest w języku angielskim, posiada nagranie audio, słownik najważniejszych pojęć, czy listę materiałów źródłowych. Podczas realizacji kursu istnieje możliwość pobrania w formacie pdf skryptu z zakresu prawa konkurencji UE.  Dodatkowym atutem szkolenia jest bezpośredni dostęp z poszczególnych lekcji do materiałów źródłowych tj. aktów prawnych, czy wyroków dotyczących tematyki szkolenia.

Aby zapisać się na szkolenie należy je wybrać spośród listy pozostałych szkoleń, odesłać na wskazany adres wypełniony automatycznie formularz zgłoszeniowy(ewentualnie poprawić dane), a następnie wypełnić test weryfikujący znajomość języka angielskiego. Proces poruszania się po szkoleniu opisany jest w Instrukcji użytkownika (do pobrania).

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się już w kwietniu 2016 r., a koniec jego realizacji przewidziano na luty 2017 r.


Autor: adm
Studia przypadków
Nowe wyzwania - nowe programy szkoleniowe

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w ramach realizowanego projektu "Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości" sfinansowanego z PO KL zakończyła dwa cieszące się dużym powodzeniem bloki szkoleniowe. Więcej

Inne studia przypadków