Logowanie

Witamy

Aktualności
KLAUZULA INFORMACYJNA – PLATFORMA E-LEARNING KSSIP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że:

  •  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą ul. Przy Rondzie 5 31-547 Kraków,zwana dalej KSSiP.

  • Dane Kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@kssip.gov.pl
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w zw. z przepisami ustawy z...
Więcej
Studia przypadków
Nowe wyzwania - nowe programy szkoleniowe

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w ramach realizowanego projektu "Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości" sfinansowanego z PO KL zakończyła dwa cieszące się dużym powodzeniem bloki szkoleniowe. Więcej

Inne studia przypadków